EMS 25 juubeliüritus Türil 9.septembril 2020

Pilt: 

9.septembril 2020 toimus Eesti Maaparandajate Seltsi 25 aastapäevale pühendatud üritus "Tõde ja õigus maaparanduses". Kokku tulnuid tervitasid sõnavõttudega Eesti Maaparandajate Seltsi juhatuse esimees Toomas Timmusk ning Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban, kes Eesti Maaparandajate Seltsile palju õnne, tervist ja nooruslikku pealehakkamist oma sõnavõtu lõpetades, soovis.
Ettekannetega esinesid Mati Tõnismäe, Toomas Timmusk, Jaanus Marrandi ja Hannes Puu. Ürituse ja ettekannete kandva teema võib võtta kokku lausepaariga "Tõde ja õigus maaparanduses" ning "Kuidas edasi, Eesti maaparandus?. Ettekanded ja sõnavõtud olid sisukad ja kõnetasid kõiki kohale tulnuid. Ettekannetes võeti kokku Seltsi 25 aastane tegevus, anti ülevaade Soome põllu- ja metsamaa maaparanduse uutest arengusuundadest muutuvas keskkonnas, räägiti millises seisus on Eesti maaparandus täna, kus on kitsaskohad ja millised oleksid lahendused. 
Maaeluministeeriumi poolsed tänukirjad ja meened märkimisväärse panuse eest Eesti maaparandusse ja seoses Seltsi 25. aastapäevaga anti Urve Väinale, Tõnu Mugrale, Toomas Timmuskile ja Enn Bannerile ning tänumeene Mati Tõnismäele.  Seltsi tänukiri, tänuväärse töö eest Eest maaparanduses ja seoses Seltsi auliikmeks määramisega, anti Ürjo Sihvrile.
Juubeliürituse lõpetas  ühine tordisöömine ja teadmine, et kui vanaviisi enam jätkata ei saa, tuleb leida uued lahendused maaparandussüsteemide ja eesvoolude korrashoiu korraldamiseks, et Eestimaa  põldudel saaks kasvatada saaki, metsad oleksid tootlikud ja keskkond hoitud.
Üritus sai kajastuse meedias. Vikerraadio uudistenupp https://www.err.ee/1133124/muutunud-kliimaolud-nouavad-muutusi-ka-maaparanduses
Rubriigis "Tegevused" saab tutvuda ettekannetega http://www.emps.ee/uus/?q=viewettekanded ja  fotogaleriiga http://www.emps.ee/uus/?q=viewgalerii
Kokkuvõte: Imbi Silde
 

Dokument: 
Märksõnad: