Info Seltsi liikmele

Infot Eesti Maaparandajate Seltsi liikmele
Eesti Maaparandajate Seltsi (EMS) liikmeks vastuvõtmist võivad taotleda kõik  juriidilised ja füüsilised isikud kelle tegevuse eesmärk ja tegevuse põhisuunad on sarnased ja kooskõlas EMS-i eesmärgi ja tegevusega või kes lihtsalt soovivad osaleda EMS-t tegemistes ja toimetamistes ning tunnistavad EMS-i põhikirja.
EMS-i liikmeks astuda sooviv  isik esitab EMS-i juhatusele allkirjastatud avalduse.
Avalduse vorm asub EMS-i kodulehel alaliigi Liikmed all. Avalduse saab saata digiallkirjastatult e-posti aadressile info@emps.ee
 
EMS-i liikmemaks:
 
EMS-i liikmemaks aastas:

  1. füüsilisel isikul - 20 eurot;
  2. pensionäril - 10 eurot;
  3. juriidilisel isikul - 100 eurot.

EMS-i liikmemaksust on vabastatud:

  1. kuni 25 aasta vanused õppurid;
  2. auliikmed.

Liikmemaks tasutakse jooksva aasta III kvartaliks
Liikmemaksu saab kanda EMS-i arveldusarvele SEB pangas kontole nr EE171010002021361004
 
 
Lisainfo
info@emps.ee