Eesti Maaparandajate Seltsi tutvustus

Eesti Maaparandajate Selts on asutatud 25.augustil.1995 a.
1.jaanuari 2018 a. seisuga on Seltsis  97 liiget, neist juriidilisi liikmeid 9 .
Seltsi osakonnana tegutseb Eesti Drenaaži- ja Kultuurtehnikaühing (EstCID), mis on alates 2001. aastast ülemaailmse erialaorganisatsiooni International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) liige.
Seltsi põhlised eesmärgid on:

  • õppida tundma ja tutvustada tänapäevaseid teadus-, tehnika-, projekteerimis- ja ehitamisalaseid saavutusi;
  • korraldada täiendkoolitusi, õppereise, seminare ja näitusi;
  • anda hinnanguid maaparandussüsteemide seisukorrale ja teha ettepanekuid olukorra parandamiseks;
  • osaleda sotsiaalpartnerina maaelu-ja põllumajanduspoliitika väljatöötamisel;
  • arendada koostööd naaberriikide sõsarorganisatsioonidega;
  • esindada seltsi liikmete huve.

EstCID korraldas 2008. a. juulis koos Soome sõsarorganisatsiooniga FinCID Helsingis ja Tallinnas ICID kuivendusalase seminari, millel osalesid 25 riigi esindajad.
Seltsil on tihe koostöö  Salaojayhdistysega Soomest ning Läti ja Leedu maaparandajatega.

Liitu Eesti Maaparandajate Selts RSS vooga