Uudised

Eesti Maaparandajate Üldkoosolek 8.juunil kell 10.00 Tartus, Eesti Põllumajandusmuuseumis

Lp Eesti Maaparandajate Seltsi liige
EMSi üldkoosolek toimub 8.juunil 2022 Tartus Eesti Põllumajandusmuuseumis algusega kell 10.00. Kutse on lisatud.
Samas, algusega kell 11.00, toimub ka Eesti Maaparandajate Seltsi, Eesti Põllumajandusmuuseumi ja Eesti Maaülikooli koostöös seminar "100 aastat akadeemilist maaparandusharidust. Maaparanduse tuleviku väljakutsed".
 
Kohtumiseni Tartus!
EMS juhatus
8.05.2022

Dokument: 

Infopäev „Meede 4.3.2 - Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid“

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab koostöös Maaeluministeeriumi ja Põllumajandus- ja Toiduametiga infopäeva
„Meede 4.3.2 - Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid“.      
Aeg: 23. märts 2022 algusega kell 10:00
Koht: Veebikeskkond ZOOM
Registreerimine on avatud kuni 22. märtsini SIIN
PÄEVAKAVAS:
10:00 – 10:45 Maaparanduse investeeringutoetuse (MAK 2014-2020 M 4.3.2) tingimuste tutvustus – Reena Osolin, Maaeluministeeriumi Maakasutuspoliitika osakonna valdkonnajuht
10:45 – 11:30 Tegevused maaparandussüsteemide toimise tagamiseks – Heiki Pajur, Põllumajandus- ja Toiduameti Maaparanduse ja maakasutuse osakonna nõunik (maaparandushoid ja järelevalve)
11:30 – 12:15 – Põllu soostumisest ja drenaažisüsteemide taastamisest – Mati Märtson, Põllumajandus- ja Toiduameti Maaparanduse ja maakasutuse osakonna nõunik (maaparandussüsteemide ehitamine)
TASUTA infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ ÜPP (põllumajanduspoliitika abinõud) valdkonna raames; Rahastamisallikas: Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).
Lisainformatsioon: EPKK projektijuht Maire Vimb – 50 86 664 või maire@epkk.ee
 

Dokument: 

EMS seminar "Maaparanduse arengud 2023..." Türil 9.septembril 2021

Pilt: 

Eesti Maaparandajate Selts korraldas oma liikmetele ja teistele huvilistele seminari teemal "Maaparanduse arengud 2023...". 
Infopäev toimus Türi kultuurikeskuses 9.septembril 2021.
Infopäeva ettekanded asuvad rubriigis "TEGEVUSED", ettekannete all.
Fotod infopäevast asuvad rubriigis "TEGEVUSED", galerii all.

Dokument: 
ManusSuurus
KUTSE_9.09.2021_EMS seminar.pdf512.49 KB

Teade Eesti Maaparandajate Seltsi üldkoosoleku kohta

Eesti Maaparandajate Seltsi üldkoosolek, mille päevakorrapunktiks on majandusaasta (2020) aruande kinnitamine, toimub vastavalt Mittetulundusühingute seaduse paragrahvi 221 lõikele 1 e-meili teel ilma üldkoosolekut kokku kutsumata. Kõik koosoleku materjalid saadetakse Seltsi liikmetele e-maili teel.
Palume Seltsi liikmetel esitada oma seisukoht „Eesti Maaparandajate Seltsi 2020 aasta majandusaasta aruande“ kinnitamiseks, 20.juuniks 2021, e-posti aadressile info@emps.ee.
Lugupidamisega
Toomas Timmusk
EMS juhatuse esimees

Dokument: 

Seltsi 2021 aasta liikmemaksude tasumine

Hea Seltsi liige!
Seltsi liikmemaksu saab tasuda EMS-i arveldusarvele SEB pangas a/a EE171010002021361004
Selgitusse palume kirjutada: EMS liikmemaks 2021 ja tasuja nimi.
Vastavalt 9.09.2020 Eesti Maaparandajate Seltsi üldkoosolekul vastu võetud otsusele on EMS-i liikmemaksu suurus aastas:

  • füüsilisel isikul - 20 eurot
  • pensionäril - 10 eurot
  • juriidilisel isikul - 100 eurot

EMS-i liikmemaksust on vabastatud:

  • kuni 25 aasta vanused õppurid;
  • auliikmed

Ilusat kevadet ja head tervist!
EMS juhatus

Dokument: 

Eesti Veeinseneride Liit korraldab koolituse teemal „Kliimamuutused ja looduslähedased sademeveesüsteemid"

Koolitus toimub kahel päeval  6. ja 15. aprillil
Koolituse läbimisel väljastab EVL tunnistuse, millel on märgitud ka täiendõppe punktid (Eesti Ehitusinseneride Liidult). Antud koolitus annab 13 TP (inseneri täiendõppe punkti) Koolitus toimub BBB veebikeskkonnas. Koolituskava ja informatsioon koolituse kohta asub Veeinseneride Liidu kodulehel http://www.veeinsener.ee/?id=8
Lisainfo: Lauri Lokko, lauri@veeinsener.ee
 

Dokument: 

Maaparandusühistu (MPÜ) asutamine ja MPÜ tegevuskava

PTA koostöös MEM-iga on koostanud abistavad materjalid:
1.      Maaparandusühistu asutamiseks, et olla abiks huvilistele, kes soovivad MPÜ-d luua.
2.      Maaparandusühistu tegevuskava koostamiseks, et olla abiks olemasolevatele ühistutele.
Dokumendid lisatud.
 
Vajalik info maaparandusühistutele ka PTA kodulehel 
https://pta.agri.ee/pollumehele-ja-maaomanikule/maaparandus-ja-kasutus/uhistud
 

Põllu- ja metsamajanduse taristu infopäeva ettekanded

Maaeluministeerium koostöös Põllumajandus-ja Toiduametiga korraldas 23.03.2021. a veebis infohommiku MAK meetme 4.3.2 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid“ tutvustamiseks. Ettekannetega saab tutvuda pikk.ee kodulehel
Põllu- ja metsamajanduse taristu infopäev - MES nõuandeteenistus (pikk.ee)
 

Dokument: 

Maaparanduse investeeringutoetusest 2021 aastal

2015 aastast alates toetatakse ettevõtjaid ja mittetulundusühinguid „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ raames 43 miljoni euroga, eesmärgiga korrastada maaparandussüsteemid ja suurendada sellega maatulundusmaa viljelusväärtust. Ka 2021. ja 2022. aasta sügisel on võimalus toetust taotleda. 2021 aastal on plaanis toetust anda 7,6 miljonit eurot.
Maaparanduse investeeringutoetusest kirjutab Maablogis Maaeluministeeriumi maakasutuspoliitika osakonna maaparanduse ja maakasutuse büroo juhataja Reena Osolin.
https://maablogi.wordpress.com/2021/03/09/2021-aastal-maaparanduse-investeeringutoetuse-saamiseks-stardi-juba-martsis

Dokument: 

2021-2022 a. MAAPARANDUSE INVESTEERINGUTOETUSTEST

Pilt: 

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mis võimaldaks kinnitada Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 muudatusettepanekud, et lisada arengukavasse täiendavalt 258,5 miljonit eurot Euroopa Liidu rahastust ning muuta meetmete võtmise tingimusi üleminekuaastateks 2021 ja 2022.
Peamised arengukava muudatusettepanekud seisnesid täiendavate Euroopa Liidu vahendite jagamises arengukava meetmete vahel (kogusummas 258,5 miljonit eurot) ning meetmete rakendamise tingimuste muutmises üleminekuaastateks 2021 ja 2022. Kuna „Euroopa Liidu uue eelarveperioodi pikaajalise eelarve läbirääkimised venisid ja ka järgmise, 2023. aastal algava perioodi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformi läbirääkimised ei ole veel lõppenud, tuleb aastatel 2021 ja 2022 maaelu arengu toetusi anda veel praeguse perioodi maaelu arengukavade kaudu, kasutades selleks uue ühise põllumajanduspoliitika esimese kahe aasta vahendeid.
Uued vahendid on kavas suunata arengukava olemasolevatesse meetmetesse. Lisanduva 258,5 miljoni euro hulgas on kavas üleminekuaastateks eraldada täiendavalt 13,65 miljonit eurot ka meetme 4.3  (4.3.1 ja 4.3.2) rakendamiseks. Meetme 4.3.2. taotlustingimustes muudatusi planeeritud ei ole. Pikemalt saab Eesti maaelu arengukava 2014–2020 mudatuste kohta lugeda eelnõude infosüsteemist.
Eesti maaelu arengukava 2014–2020 kohta lugeda Maaeluministeeriumi kodulehelt ning üleminekuaastate toetustest Maablogis.

Uudise koostas. Hannes Puu

Dokument: 

Lehed