Uudised

Maaparandussüsteemid ja nende korrashoid

Põllumajandus- ja Toiduameti maaparanduse ja maakasutuse osakonna nõunik Enn Selgis vastab enamlevinud küsimustele, millega tema poole pöördutakse maaparandussüsteemide ja nende hoiuga seotud küsimustes. 

Dokument: 

Kutse Põllumajandus- ja Toiduameti infopäevale 28.02.2024 kell 12.30 Sakus, Teaduse 2 suures saalis või veebis.

Hea maaomanik!
Kas Sinu maa peal asuvad rohkem kui 20 aastat tagasi rajatud kraavid?  Kui need kraavid on rajatud maaparanduse eesmärgil, siis 2025. aasta lõpuni saab neid alasid registrisse kanda lihtsustatud korras. Enamus
registrisse kandmata maaparandussüsteemidest asuvad erametsades ja nende kohta puudub ehitamise tehniline dokumentatsioon. Infot, kas Sinu maal on maaparandussüsteem või mitte, leiab Põllumajandus- ja Toiduameti PTA kaardirakendusest või Maa-ameti kaardirakendusest

Registrisse kantud maaparandussüsteemide omanikel on võimalus saada toetusi ja nõuandeid maaparandussüsteemi korrashoiuks.

Selleks, et kõik maaparandussüsteemid saaksid registrisse kantud, korraldab Põllumajandus- ja Toiduamet infopäeva 28. veebruaril. „Infopäeval tutvustatakse maaparandussüsteemide toimimise põhimõtteid, registrisse kandmise tingimusi, tähtaegu ja menetlust. Samuti vastatakse küsimustele ja antakse praktilisi näpunäiteid.
 
28.02.2024 infopäev algusega kell 12.30 toimub Põllumajandus- ja Toiduametis, aadressil Saku, Teaduse 2. Osaleda on võimalik ka veebis. Infopäeval osalemiseks tuleb registreeruda siin hiljemalt 26.02.2024. Link infopäeval osalemiseks saadetakse päev enne toimumist.
Olete oodatud!
Põllumajandus- ja Toiduamet
Täiendavat infot jagab Andres Uuk tel +372 5308 2586 või saatke e-kiri
Andres.Uuk@pta.agri.ee

Dokument: 

Seminari "Maaparandus perioodil 2023-2027" fotogalerii ja ettekanded

Pilt: 

Sangaste mõisas toimunud seminari "Maaparandus perioodil 2023-2027" fotofgalerii ja ettekanded asuvad rubriigis "Tegevused" -  "Galerii" ja "Ettekanded".
 

Dokument: 

KUTSE EMS-i üldkoosolekule ja seminarile "Maaparandus perioodil 2023-2027" 15.juunil 2023 Sangaste mõisasas

Lp Eesti Maaparandajate Seltsi liige
Eesti Maaparandajate Seltsi juhatus kutsub Teid Seltsi üldkoosolekule, mis toimub 15. juunil 2023.a algusega  kell 11.00 Sangaste mõisas, Valgamaal.
ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. EMS-i juhatuse tegevaruanne;
2. EMS-i revisjonikomisjoni aruanne;
3. EMS-i 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine;
4. EMS-i juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine.
5. Kohal algatatud teemad.
Üldkoosolekule järgneb, algusega kell 11.30, seminar „Maaparandus perioodil 2023-2027“
Üldkoosolekul ja seminaril osalemiseks palume registreeruda 5. juuniks 2023. a Eesti Maaparandajate Seltsi e-posti aadressil: info@emps.ee.
Lisatud seminari kutse koos päevakavaga.
Eesti Maaparandajate Seltsi juhatus

Dokument: 
ManusSuurus
EMS SEMINARI KUTSE_15.06.2023.pdf287.55 KB

Eesti Veeinseneride Liit korraldab 25. ja 26. mail vesiehituse koolituse teemal „Maa-aluste rajatiste geotehnika, välised tuletõrje veevõtukohad ja 2022-2027 veemajanduskavade rakendamine“.

Eesti Veeinseneride Liit korraldab 25. ja 26. mail vesiehituse koolituse teemal „Maa-aluste rajatiste geotehnika, välised tuletõrje veevõtukohad ja 2022-2027 veemajanduskavade rakendamine“.
Koolituse läbimisel väljastab EVL tunnistuse, millel on märgitud ka täiendõppe punktid (Eesti Ehitusinseneride Liidult). Antud koolitus annab 12.8 TP (inseneri täiendõppe punkti). Koolituskava ja informatsioon koolituse kohta asub Veeinseneride Liidu kodulehel http://www.veeinsener.ee/?id=8
Lisainfo: Hannes Puu, hannes@ibun.ee
Koolitusele saab registreerida järgmisel lingil: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewrSNgvD1z2_ImayBU89dkULHzRIfLF_WBX08kaYvnLWUbPQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Dokument: 

Teade Eesti Maaparandajate Seltsi 2023 seminari ja üldkoosoleku kohta

 
Lp Eesti Maaparandajate Seltsi Liige

2023 aastal toimub Eesti Maaparandajate Seltsi üldkoosolek ja seminar 15,juunil Sangastes. Päevakava on täpsustamisel ja see lisatakse EMS kodulehele. 
2022 aastal toimunud seminari ettekanded asuvad rubriigis "TEGEVUSED", ettekannete all.

Lugupidamisega
Toomas Timmusk
EMS juhatuse esimees

Dokument: 

Eesti Maaparandajate Üldkoosolek 8.juunil kell 10.00 Tartus, Eesti Põllumajandusmuuseumis

Lp Eesti Maaparandajate Seltsi liige
EMSi üldkoosolek toimub 8.juunil 2022 Tartus Eesti Põllumajandusmuuseumis algusega kell 10.00. Kutse on lisatud.
Samas, algusega kell 11.00, toimub ka Eesti Maaparandajate Seltsi, Eesti Põllumajandusmuuseumi ja Eesti Maaülikooli koostöös seminar "100 aastat akadeemilist maaparandusharidust. Maaparanduse tuleviku väljakutsed".
 
Kohtumiseni Tartus!
EMS juhatus
8.05.2022

Dokument: 

Infopäev „Meede 4.3.2 - Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid“

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab koostöös Maaeluministeeriumi ja Põllumajandus- ja Toiduametiga infopäeva
„Meede 4.3.2 - Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid“.      
Aeg: 23. märts 2022 algusega kell 10:00
Koht: Veebikeskkond ZOOM
Registreerimine on avatud kuni 22. märtsini SIIN
PÄEVAKAVAS:
10:00 – 10:45 Maaparanduse investeeringutoetuse (MAK 2014-2020 M 4.3.2) tingimuste tutvustus – Reena Osolin, Maaeluministeeriumi Maakasutuspoliitika osakonna valdkonnajuht
10:45 – 11:30 Tegevused maaparandussüsteemide toimise tagamiseks – Heiki Pajur, Põllumajandus- ja Toiduameti Maaparanduse ja maakasutuse osakonna nõunik (maaparandushoid ja järelevalve)
11:30 – 12:15 – Põllu soostumisest ja drenaažisüsteemide taastamisest – Mati Märtson, Põllumajandus- ja Toiduameti Maaparanduse ja maakasutuse osakonna nõunik (maaparandussüsteemide ehitamine)
TASUTA infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ ÜPP (põllumajanduspoliitika abinõud) valdkonna raames; Rahastamisallikas: Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).
Lisainformatsioon: EPKK projektijuht Maire Vimb – 50 86 664 või maire@epkk.ee
 

Dokument: 

EMS seminar "Maaparanduse arengud 2023..." Türil 9.septembril 2021

Pilt: 

Eesti Maaparandajate Selts korraldas oma liikmetele ja teistele huvilistele seminari teemal "Maaparanduse arengud 2023...". 
Infopäev toimus Türi kultuurikeskuses 9.septembril 2021.
Infopäeva ettekanded asuvad rubriigis "TEGEVUSED", ettekannete all.
Fotod infopäevast asuvad rubriigis "TEGEVUSED", galerii all.

Dokument: 
ManusSuurus
KUTSE_9.09.2021_EMS seminar.pdf512.49 KB

Teade Eesti Maaparandajate Seltsi üldkoosoleku kohta

Eesti Maaparandajate Seltsi üldkoosolek, mille päevakorrapunktiks on majandusaasta (2020) aruande kinnitamine, toimub vastavalt Mittetulundusühingute seaduse paragrahvi 221 lõikele 1 e-meili teel ilma üldkoosolekut kokku kutsumata. Kõik koosoleku materjalid saadetakse Seltsi liikmetele e-maili teel.
Palume Seltsi liikmetel esitada oma seisukoht „Eesti Maaparandajate Seltsi 2020 aasta majandusaasta aruande“ kinnitamiseks, 20.juuniks 2021, e-posti aadressile info@emps.ee.
Lugupidamisega
Toomas Timmusk
EMS juhatuse esimees

Dokument: 

Lehed