Infopäev "Põlevkivi kaevandamise mõju veejuhtmetele" (2.06.2016 Ida-Virumaal)

Veateade

Warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 2112 funktsioonis truncate_utf8() (rida 339 / /home/np8777/public_html/uus/includes/unicode.inc).
Pilt: 
Sillamäe sadam

2.juunil 2016 a. toimus Ida-Virumaal Eesti Maaparandajate Seltsi traditsiooniline iga-aastane infopäev. Infopäeva raames toimus Seltsi üldkoosolek. Infopäeva esimene osa toimus Mäetaguse rahvamajas. Huvitava ettekande teemal "Põlevkivi kaevandamine aastani 2030" tegi AS Maves keskkonnaekspert Madis Metsur. Teise ettekane "ICID 2015 a. konverents Prantsusmaal" tegi ESTCID juhatuse esimees Eestis, Hannes Puu. Ettekande fookuses oli ülemaailmsed vee varude ja vee puudusega seotud probleemid. Mõlemad ettekanded on Seltsi kodulehel rubriigis TEGEVUSED, ettekannete all.
Peale ettekandeid toimus Seltsi üldkoosolek. Üldkoosolekut juhtis Seltsi juhatuse liige Theo Aasa. Juhatuse esimees Tõnu Mugra andis ülevaate Seltsi 2015 aasta tegevustest. Infopäevale tulnud said tutvuda Mäetaguse mõisakompleksiga ja jalutada kenas mõisapargis.
Infopäeva teine osa viis kohaletulnud Sillamäele, kus Sillamäe SEJ juhataja Ago Silde olid ette valmistanud väljasõidu  Sillamäe sadama  ja saneeritud Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla tutvustamiseks. Infopäeval osalejad said Ago Silde ja A.Soltekovi poolt juhitud väljasõidul näha  sadama rajatisi ning kuulata huvipakkuvat infot sadama, tema arengute ja tegevuste kohta. Külastatud objektid olid vaatamist ja kuulamist väärt ning saneeritud Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla kohta on rubriigis TEGEVUSED ettekannete alla teemat kajastav flaier.
Infopäeva kohta on rubriigis TEGEVUSED fotogalerii.
Kokkuvõtte infopäevast  tegi Seltsi juhatuse liige Imbi Silde. 

Dokument: