Eest Maaparandajate Seltsi üldkoosolek, 11.06.2014.a Põltsamaal

Veateade

Warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 2112 funktsioonis truncate_utf8() (rida 339 / /home/np8777/public_html/uus/includes/unicode.inc).

11.juunil 2014.a toimus infopäeva raames EMSi üldkoosolek. Seltsi liikmetele oli saadeti teated üldkoosoleku toimumisest. Üldkoosoleku päevakorras oli EMSi juhatuse tegevusaruanne, EMSi revisjonikomisjoni aruanne, EMSi 2013.a majandusaasta aruande kinnitamine ja EMSi juhatuse valimine. Seltsi üldkoosolek kinnitas poolthäältega (erapooletuid ja vastuhääli ei olnud) EMSi juhatuse aruande, revisjonikomisjoni aruande ja EMSi 2013.a majandusaasta aruande. Üldkoosolek valis EMSi juhatusse järgnevaks kolmeks aastaks Tõnu Mugra, Theo Aasa, Jaanus Marrandi, Imbi Silde, Toomas Timmuski ja Peep Hollase. Üldkoosolek protokolliti. Üldkoosoleku juhatajaks valiti Enn Banner ja protokollijaks Imbi Silde.

Dokument: