Seltsi 2018 aasta liikmemaksu tasumine

Hea Seltsi liige!
Seltsi liikmemaksu saab tasuda EMS-i arveldusarvele SEB pangas a/a EE171010002021361004.
Selgitusse palume kirjutada: EMS liikmemaks 2018 ja tasuja nimi.
Täpsem info menüüst "Seltsi liikmele".

Dokument: