Uudised

Kohtumine Riigikogu maaelukomisjoniga (20.09.2011)

Pilt: 
Atla jõel

Eesti Maaparandajate Seltsi, Juuru maaparandusühistu ning Riigikogu maaelukomisjoni kohtumine toimus Rapla maakonnas Juuru maaparandusühistu maadel. Arutluse all olevad teemad olid: maaparandussüsteemide ja eesvoolude olukord, maaparandusühistute võimekus maaparandussüsteemide hoiutööde teostamisel, maaparandustoetuste vajalikkus ning erialase hariduse käekäik.

Dokument: 

Õppereis Soome (8-9.06.2011)

Pilt: 

Lühiülevaade 8-9.juunil 2011 toimunud  õppereisist, mille eesmärk oli tutvuda Soomes tehtud maaparandusalaste rakendusuuringutega ja tugevdada kahe riigi vahelist koostööd maaparandusvaldkonnas.

Dokument: 

Seminar "Ühistud - maaparanduse eesliin" (03.06.2011)

3.juunil 2011 Jäneda Maamajanduse Infokeskuses korraldatud seminar, teemal  " Ühistud - maaparanduse eesliin", eesmärgiga tõsta esile maaparandusühistute rolli põllumaa heas korras säilimise eest.

Dokument: 

MATER ehitusettevõtjate koolitus Kehtna MTK-s

Maaparanduse ehitusettevõtjate koolitus Kehtna Maamajandus- ja Tehnoloogiakoolis 09.-10.02.2011 ja 02.-04.03.2011.a.

Dokument: 
Märksõnad: 

EMS-i üldkoosolek (03. juuni 2011)

3.juunil 2011 Jänedal toimunud Eesti Maaparandajate  Seltsi üldkoosolek.

Dokument: 

Lehed