Uudised

EMSi 2015 aasta liikmemaksu tasumine

Hea Seltsi liige!
EMS-i liikmemaksu saab tasuda EMSi arveldusarvele SEB pangas a/a  EE171010002021361004.
Selgitusse palume kirjutada:  EMS 2015 liikmemaks ja tasuja nimi.
Täpsem info menüüst "Seltsi liikmele".

Dokument: 

Eest Maaparandajate Seltsi üldkoosolek, 11.06.2014.a Põltsamaal

11.juunil 2014.a toimus infopäeva raames EMSi üldkoosolek. Seltsi liikmetele oli saadeti teated üldkoosoleku toimumisest. Üldkoosoleku päevakorras oli EMSi juhatuse tegevusaruanne, EMSi revisjonikomisjoni aruanne, EMSi 2013.a majandusaasta aruande kinnitamine ja EMSi juhatuse valimine. Seltsi üldkoosolek kinnitas poolthäältega (erapooletuid ja vastuhääli ei olnud) EMSi juhatuse aruande, revisjonikomisjoni aruande ja EMSi 2013.a majandusaasta aruande. Üldkoosolek valis EMSi juhatusse järgnevaks kolmeks aastaks Tõnu Mugra, Theo Aasa, Jaanus Marrandi, Imbi Silde, Toomas Timmuski ja Peep Hollase. Üldkoosolek protokolliti. Üldkoosoleku juhatajaks valiti Enn Banner ja protokollijaks Imbi Silde.

Dokument: 

Maaparanduse infopäev Põltsamaal-ehitistega tutvumine11.06.2014

11.juunil 2014 Põltsamaal toimunud infopäeva raames toimus väljasõit tutvumaks  2013 aasta konkursi paremate maaparandusehitisega Adaveres  ja Umbusi jõele rajatud kalateedega Lustiveres. Ehitisi tutvustasid Eve Kõrts (Räsnaoja MPÜ ja Viruvere-Räsna MPÜ juhatuse liige) ning Tõnu Mugra ( EMS juhatuse esimees).
Fotodega saab tutvuda GALERIIS.

Dokument: 

Raamat "Maaparandus mõlemal pool Soome lahte" 11.06.2014

Eesti Maaparandajate Seltsi ja Salojituksen Perinneyhdistys poolt kirjastati raamat "Maaparandus mõlemal pool Soome lahte  - Maanparannus ja maatalouden vesirakennus molmmin puolin Suomen lahtea". Raamatus on talletatud maaparanduse ajalugu 19.sajandist kuni tänapäevani Eesti ja Soome tänaste ja endiste ajaloohuviliste maaparandajate poolt. Autorid: Pentti Kaitera (1905-1985), Juhani (Jussi) Saavalainen, Reino Halonen, Heikki Halonen, Heikki Aarrevaara, Juha Järvetä, Maija Paasonen-Kivekäs, Hannu Nokka, Koit Alekand, Anto Juske (1929-2013), Harri Kask, Aadu Püvi, Ürjo Sihver, Ülo Sults, Toomas Timmusk, Mati Tõnismäe, Aadu Uudmäe.
Raamatu koostamise töörühma kuulusid: Tõnu Mugra, Aadu Püvi, Ilmar Tupits, Ülo Sults, Pertti Vakkilainen, Seppo Rusila, Jussi Saavalainen ja Rauno Peltoma.
Kaanefotod: Esikaanel kraavihallid 1930ndatel. Foto Saaremaa muuseomi arhiivist. Tagakaanel G.Reindorff "Külatee Saaremaal" 1959 ja Sibeliuse "Finlandia", 1962.
Raamatu esitlus toimus 11. juunil 2014 Põltsamaa kultuurikeskuses toimunud EMSi infopäeval.

Dokument: 

Infopäev "Jõgevamaa parimad maaparandusehitised" (11.06.2014)

11.06.2014.a toimub Põltsamaa Kultuurikeskuses J.Kuperjanovi tn 1 infopäev "Jõgevamaa parimad maaparandusehitised". Infopäeva korraldajad on Eesti Maaparandajate Selts, Põllumajandusministeerium ja Põllumajandusamet. Infopäev on kutsetega. Täiendav info Eesti Maaparandajate Seltsist e-post. info@emps.ee.

Dokument: 
ManusSuurus
Infopäev Põltsamaal.doc102 KB

EMSi üldkoosolek (11.06.2014)

11.juunil 2014.a toimub Põltsamaa kultuurikeskuses, J.Kuperjanovi tn 1 Eesti Maaparandajate Seltsi üldkoosolek. Lisatud kutse koos koosoleku päevakorraga.

Dokument: 
ManusSuurus
KUTSE .pdf14.69 KB

EMSi 2014 aaasta liikmemaksu tasumine

Austatud Eesti Maaparandajate Seltsi liige.
2014 aasta EMSi liikmemaksu saab tasuda SEB arveldusarvele EE171010002021361004. Selgitusse palume kirjutada: EMS 2014 liikmemaks ja maksja nimi.
EMSi liikmemaks aastas:
1. Füüsuilisel isikul 10 eurot
2. Pensionäril 5 eurot
3. Juriidilisel isikul 50 eurot
Liikmemaksust on vabastatud EMSi auliikmed, õppeasutused  ja kuni 25 aastased õppurid.
 

Dokument: 

Maaparandusehituse täiendkoolitus Kehtna MTK-s 24-25.04.2014.a.

Pilt: 

24-25.aprillil 2014 aastal toimub Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolis (Kehtna MTK) tasuta 2 päevane kursus maaparandusvaldkonna ettevõtjatele teemal "Maaparandusehitus".
Täpsem info kursuse kohta on leitav Kehtna MTK kodulehelt www.kehtna.edu.ee täiendkoolituste teema alt. Samas on üleval ka avalduse vorm ning kursuse lühikirjeldus ning eesmärgid.
Eesti Maaparandajate Seltsi (EMS) ja Kehtna MTK koostööna korraldatav koolitus, mis on arvult neljas,  on finantseeritud Euroopa Sotsiaalfondi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt programmi „Täiskasvanute
tööalane koolitus ja arendustegevused” raames. Täpsemat infot annab  Kehtna MTK telefonidel 487 5260, 516 0541 ning EMS-st Imbi Silde telefonil 515 2070.
 

Dokument: 

Selgusid konkursi "Keskkonnasäästlik maaparandus" võitjad ja nominendid. 24.05.2013

Pilt: 
Parimate tunnustamine,  keskkonna- või vesiehitiste kategooria
Parimate tunnustamine, põllu- või metsakuivenduse kategooria
Parimate tunnustamine, üksikrajatiste kategooria

Tutvustamaks ja tunnustamaks Eesti maaelu arengukava (MAK) meetme 1.8 "Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur" toetusega aastatel 2007-2012 korrastatud või ehitatud maaparandusrajatisi ning maaparandusühistuid ja ettevõtjaid, korraldas Eesti Maaparandajate Selts koostöös Põllumajandusameti, Põllumajandusministeeriumi ja Maamajanduse Infokeskusega konkursi "KESKKONNASÄÄSTLIK MAAPARANDUS". 24.mail 2013 Jänedal toimunud infopäeval "MÄRKA MAAPARANDUST" kuulutati välja konkursi võitjad.
Parima põllu- või metsakuivenduse kategoorias võitis Leetva maaparandusühistu maaparandusehitiste rekonstrueerimine Pärnumaal (MTÜ Leetva Maaparandusühistu), parima üksikrajatise tiitli pälvis Madise veehoidla ja niisutussüsteem Tartumaal (Hortiteh OÜ) ning parima keskkonna- või vesiehitise kategooria võitis Loduga settebassein Viruvere-Räsna II rekonstrueerimise koosseisus Jõgevamaal (MTÜ Viruvere-Räsna MPÜ).
Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles konkursi võitjaid tunnustades, et töökorras maaparandussüsteemid annavad kindlustunde Eesti toidutootmisele ja metsamajandusele. „Umbes poolt Eesti maatulundusmaadest saab kasutada ainult siis, kui seal paiknevad maaparandussüsteemid on töökorras. Maaparandusega tegelemine on eluliselt vajalik ja annab kindlustunde meie põllumajandustootjaile ja kogu maaelule".
Infopäeva ettekanded ja fotogalerii asuvad liigi "Tegevused" all, kus asub ka fotogalerii infopäeval toimunud Jägala jõe valgalas asuvate vesiehitistega tutvumise õppereisist.
 

EMSi üldkoosolek (24.05.2013)

24.mail 2013.a toimub Lääne-Virumaal, Jänedal, Maamajanduse Infokeskuse suures saalis, algusega kell 13.00, Eesti Maaparandajate Seltsi üldkoosolek. Lisatud kutse üldkoosolekule koos koosoleku päevakorraga.

Dokument: 

Lehed