Uudised

Infopäev "Maaparandus Tartumaal ja MAK 2015-2020 toetused maaparanduses". (11.06.2015)

Pilt: 

11.juunil 2015 a. toimus Rannu Rahvamajas Tartumaal infopäev teemal "Maaparandus Tartumaal ja MAK 2015-2020 toetused maaparanduses". Infopäeva korraldasid  Eesti Maaparandajate Selts, Põllumajandusministeerium ja Põllumajandusamet.  Ülevaate EL toetustest maaparandussüsteemide hooldamiseks ja rekonstrueerimiseks aastatel 2015-2020 tegi Mati Tõnismäe. Eesvoolude korrastamisest Tartumaal rääkis Hannes Puu PMA Tartu keskusest. Võrtsjärve seisundist ja tervendamise võimalustest andis ülevaate Ain Järvalt Limnoloogiakeskusest. Infopäeva raames toimus EMSi üldkoosolek, mida juhtis Theo Aasa. EMSi juhatuse esimees Tõnu Mugra andis ülevaate 2014 aasta EMSi juhatuse tegemistest ja plaanidest. EMS juhatus valis tähelepanuväärse panuse eest maaparandusse ja Eesti Maaparandajate Seltsi töösse ja juhtimisse, Seltsi auliikmeks, Enn Banneri.
 Lõuna ajal ootas kõiki kohaletulnuid tummine  kalasupp ning maitsev kook kohviga. Peale kosutavat lõunat toimus  ringsõit Valguta-, Tamme- ja Sangla poldritel, mis oli organiseeritud Tõnu Mugra ja Hannes Puu poolt. Suur osa kohaletulnutest mahtus suurde bussi, kus sõidu ajal eesootavaid objekte tutvustati. Poldrite ehitamisest  ja nendega seotud  naljakatest  juhtumitest rääkis  kohapeal väga köitvalt  Elva EPT endine ehitustööde juht   Enno Zimmer. Külastatud objektid olid vaatamist ja kuulamist väärt ning lisatud on Infopäeva flaier (koostas Hannes Puu), kust leiab palju huvitavaid fakte infopäeval kajastatud teemade ja külastatud objektide kohta. Infopäeva fotod on  Remo Tõnismäelt ning  osad neist asuvad meie kodulehel MUUD TEGEVUSED, GALERIID all.
2015 aastal möödub 20 aastat Eesti Maaparandaje Seltsi asutamisest. Seltsi juhatus õnnitleb juubeli puhul kõiki tänaseid ja endisi maaparandajaid ja loodab, et infopäev Rannus oli tujuküllane, inforohke ja meeldejääv. Juubeliüritust toetas ilus päikseline ilm.
Kokkuvõte infopäevasi Imbi Sildelt.

Dokument: 

EMSi üldkoosolek (11.06.2015)

11.juunil 2015 a. toimub Rannu Rahvamajas Tartumaal Eesti Maaparandajate Seltsi üldkoosolek. Lisatud kutse koos päevakorraga.

Dokument: 
ManusSuurus
ldkoosoleku KUTSE.pdf17.38 KB

EMSi 2015 aasta liikmemaksu tasumine

Hea Seltsi liige!
EMS-i liikmemaksu saab tasuda EMSi arveldusarvele SEB pangas a/a  EE171010002021361004.
Selgitusse palume kirjutada:  EMS 2015 liikmemaks ja tasuja nimi.
Täpsem info menüüst "Seltsi liikmele".

Dokument: 

Eest Maaparandajate Seltsi üldkoosolek, 11.06.2014.a Põltsamaal

11.juunil 2014.a toimus infopäeva raames EMSi üldkoosolek. Seltsi liikmetele oli saadeti teated üldkoosoleku toimumisest. Üldkoosoleku päevakorras oli EMSi juhatuse tegevusaruanne, EMSi revisjonikomisjoni aruanne, EMSi 2013.a majandusaasta aruande kinnitamine ja EMSi juhatuse valimine. Seltsi üldkoosolek kinnitas poolthäältega (erapooletuid ja vastuhääli ei olnud) EMSi juhatuse aruande, revisjonikomisjoni aruande ja EMSi 2013.a majandusaasta aruande. Üldkoosolek valis EMSi juhatusse järgnevaks kolmeks aastaks Tõnu Mugra, Theo Aasa, Jaanus Marrandi, Imbi Silde, Toomas Timmuski ja Peep Hollase. Üldkoosolek protokolliti. Üldkoosoleku juhatajaks valiti Enn Banner ja protokollijaks Imbi Silde.

Dokument: 

Maaparanduse infopäev Põltsamaal-ehitistega tutvumine11.06.2014

11.juunil 2014 Põltsamaal toimunud infopäeva raames toimus väljasõit tutvumaks  2013 aasta konkursi paremate maaparandusehitisega Adaveres  ja Umbusi jõele rajatud kalateedega Lustiveres. Ehitisi tutvustasid Eve Kõrts (Räsnaoja MPÜ ja Viruvere-Räsna MPÜ juhatuse liige) ning Tõnu Mugra ( EMS juhatuse esimees).
Fotodega saab tutvuda GALERIIS.

Dokument: 

Raamat "Maaparandus mõlemal pool Soome lahte" 11.06.2014

Eesti Maaparandajate Seltsi ja Salojituksen Perinneyhdistys poolt kirjastati raamat "Maaparandus mõlemal pool Soome lahte  - Maanparannus ja maatalouden vesirakennus molmmin puolin Suomen lahtea". Raamatus on talletatud maaparanduse ajalugu 19.sajandist kuni tänapäevani Eesti ja Soome tänaste ja endiste ajaloohuviliste maaparandajate poolt. Autorid: Pentti Kaitera (1905-1985), Juhani (Jussi) Saavalainen, Reino Halonen, Heikki Halonen, Heikki Aarrevaara, Juha Järvetä, Maija Paasonen-Kivekäs, Hannu Nokka, Koit Alekand, Anto Juske (1929-2013), Harri Kask, Aadu Püvi, Ürjo Sihver, Ülo Sults, Toomas Timmusk, Mati Tõnismäe, Aadu Uudmäe.
Raamatu koostamise töörühma kuulusid: Tõnu Mugra, Aadu Püvi, Ilmar Tupits, Ülo Sults, Pertti Vakkilainen, Seppo Rusila, Jussi Saavalainen ja Rauno Peltoma.
Kaanefotod: Esikaanel kraavihallid 1930ndatel. Foto Saaremaa muuseomi arhiivist. Tagakaanel G.Reindorff "Külatee Saaremaal" 1959 ja Sibeliuse "Finlandia", 1962.
Raamatu esitlus toimus 11. juunil 2014 Põltsamaa kultuurikeskuses toimunud EMSi infopäeval.

Dokument: 

Infopäev "Jõgevamaa parimad maaparandusehitised" (11.06.2014)

11.06.2014.a toimub Põltsamaa Kultuurikeskuses J.Kuperjanovi tn 1 infopäev "Jõgevamaa parimad maaparandusehitised". Infopäeva korraldajad on Eesti Maaparandajate Selts, Põllumajandusministeerium ja Põllumajandusamet. Infopäev on kutsetega. Täiendav info Eesti Maaparandajate Seltsist e-post. info@emps.ee.

Dokument: 
ManusSuurus
Infopäev Põltsamaal.doc102 KB

EMSi üldkoosolek (11.06.2014)

11.juunil 2014.a toimub Põltsamaa kultuurikeskuses, J.Kuperjanovi tn 1 Eesti Maaparandajate Seltsi üldkoosolek. Lisatud kutse koos koosoleku päevakorraga.

Dokument: 
ManusSuurus
KUTSE .pdf14.69 KB

EMSi 2014 aaasta liikmemaksu tasumine

Austatud Eesti Maaparandajate Seltsi liige.
2014 aasta EMSi liikmemaksu saab tasuda SEB arveldusarvele EE171010002021361004. Selgitusse palume kirjutada: EMS 2014 liikmemaks ja maksja nimi.
EMSi liikmemaks aastas:
1. Füüsuilisel isikul 10 eurot
2. Pensionäril 5 eurot
3. Juriidilisel isikul 50 eurot
Liikmemaksust on vabastatud EMSi auliikmed, õppeasutused  ja kuni 25 aastased õppurid.
 

Dokument: 

Maaparandusehituse täiendkoolitus Kehtna MTK-s 24-25.04.2014.a.

Pilt: 

24-25.aprillil 2014 aastal toimub Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolis (Kehtna MTK) tasuta 2 päevane kursus maaparandusvaldkonna ettevõtjatele teemal "Maaparandusehitus".
Täpsem info kursuse kohta on leitav Kehtna MTK kodulehelt www.kehtna.edu.ee täiendkoolituste teema alt. Samas on üleval ka avalduse vorm ning kursuse lühikirjeldus ning eesmärgid.
Eesti Maaparandajate Seltsi (EMS) ja Kehtna MTK koostööna korraldatav koolitus, mis on arvult neljas,  on finantseeritud Euroopa Sotsiaalfondi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt programmi „Täiskasvanute
tööalane koolitus ja arendustegevused” raames. Täpsemat infot annab  Kehtna MTK telefonidel 487 5260, 516 0541 ning EMS-st Imbi Silde telefonil 515 2070.
 

Dokument: 

Lehed