Uudised

Infopäev "Põlevkivi kaevandamise mõju veejuhtmetele" (2.06.2016 Ida-Virumaal)

Pilt: 
Sillamäe sadam

2.juunil 2016 a. toimus Ida-Virumaal Eesti Maaparandajate Seltsi traditsiooniline iga-aastane infopäev. Infopäeva raames toimus Seltsi üldkoosolek. Infopäeva esimene osa toimus Mäetaguse rahvamajas. Huvitava ettekande teemal "Põlevkivi kaevandamine aastani 2030" tegi AS Maves keskkonnaekspert Madis Metsur. Teise ettekane "ICID 2015 a. konverents Prantsusmaal" tegi ESTCID juhatuse esimees Eestis, Hannes Puu. Ettekande fookuses oli ülemaailmsed vee varude ja vee puudusega seotud probleemid. Mõlemad ettekanded on Seltsi kodulehel rubriigis TEGEVUSED, ettekannete all.
Peale ettekandeid toimus Seltsi üldkoosolek. Üldkoosolekut juhtis Seltsi juhatuse liige Theo Aasa. Juhatuse esimees Tõnu Mugra andis ülevaate Seltsi 2015 aasta tegevustest. Infopäevale tulnud said tutvuda Mäetaguse mõisakompleksiga ja jalutada kenas mõisapargis.
Infopäeva teine osa viis kohaletulnud Sillamäele, kus Sillamäe SEJ juhataja Ago Silde olid ette valmistanud väljasõidu  Sillamäe sadama  ja saneeritud Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla tutvustamiseks. Infopäeval osalejad said Ago Silde ja A.Soltekovi poolt juhitud väljasõidul näha  sadama rajatisi ning kuulata huvipakkuvat infot sadama, tema arengute ja tegevuste kohta. Külastatud objektid olid vaatamist ja kuulamist väärt ning saneeritud Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla kohta on rubriigis TEGEVUSED ettekannete alla teemat kajastav flaier.
Infopäeva kohta on rubriigis TEGEVUSED fotogalerii.
Kokkuvõtte infopäevast  tegi Seltsi juhatuse liige Imbi Silde. 

Dokument: 

EMSi üldkoosoleku KUTSE (2 juuni 2016)

Lp Eesti Maaparandajate Seltsi liikmed
EMSi üldkoosolek toimub 2.juunil 2016.a  kell 12.00 Ida-Virumaal Mäetaguse rahvamaja suures saalis. EMSi üldkoosolek toimub samal päeval toimuva infopäeva raames.

Dokument: 
ManusSuurus
ldkoosoleku KUTSE-2.06.2016.pdf43.15 KB

EMSi infopäev Ida-Virumaal Mäetagusel 2.juunil 2016

EMSi infopäev ja üldkoosolek toimuvad 2.juunil 2016 Ida Virumaal Mäetaguse rahvamaja suures saalis. Infopäeva algus on kell 10.00. Planeeritud on ettekanded, EMSi üldkoosolek, tutvumine Mäetaguse mõisakompleksiga ning Sillamäe sadamaga. Infopäevale saab regisreerida 20.maini 2016. Infopäevale registreerimine e-mailile: info@emps.ee
Tuletame Seltsi liikmetele meelde, et liikmemaksu saab tasuda ka SEB arveldusarvele EE171010002021361004. 
 
 
 

Dokument: 
ManusSuurus
Infopäeva KUTSE-2.06.2016.pdf45.54 KB

Baltimaade maaparandusspetsialistide konverents Pärnumaal Jõulumäel 20-22.05.2015 a.

Pilt: 

20-22.05.2015 toimus Pärnumaal Jõulumäel Baltimaade maaparandusspetsialistide konverents "Maaparandussüsteemide eesvoolud, hooldustööde korraldamine ja piiriülene koostöö".  Konverents korraldati koostöös Eesti Maaparandajate Seltsi, Põllumajandusameti ja Põllumajandusministeeriumiga. Konverentsil osales külalisi ja lektoreid Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Venemaalt, Valgevenest ja Gruusiast. Lisatud on konverentsi kava ja külastatud maaparandusobjektid. Konverentsi ettekanded lisatakse lähitulevikus Põllumajandusameti koduleheküljele. 

Dokument: 

Infopäev "Maaparandus Tartumaal ja MAK 2015-2020 toetused maaparanduses". (11.06.2015)

Pilt: 

11.juunil 2015 a. toimus Rannu Rahvamajas Tartumaal infopäev teemal "Maaparandus Tartumaal ja MAK 2015-2020 toetused maaparanduses". Infopäeva korraldasid  Eesti Maaparandajate Selts, Põllumajandusministeerium ja Põllumajandusamet.  Ülevaate EL toetustest maaparandussüsteemide hooldamiseks ja rekonstrueerimiseks aastatel 2015-2020 tegi Mati Tõnismäe. Eesvoolude korrastamisest Tartumaal rääkis Hannes Puu PMA Tartu keskusest. Võrtsjärve seisundist ja tervendamise võimalustest andis ülevaate Ain Järvalt Limnoloogiakeskusest. Infopäeva raames toimus EMSi üldkoosolek, mida juhtis Theo Aasa. EMSi juhatuse esimees Tõnu Mugra andis ülevaate 2014 aasta EMSi juhatuse tegemistest ja plaanidest. EMS juhatus valis tähelepanuväärse panuse eest maaparandusse ja Eesti Maaparandajate Seltsi töösse ja juhtimisse, Seltsi auliikmeks, Enn Banneri.
 Lõuna ajal ootas kõiki kohaletulnuid tummine  kalasupp ning maitsev kook kohviga. Peale kosutavat lõunat toimus  ringsõit Valguta-, Tamme- ja Sangla poldritel, mis oli organiseeritud Tõnu Mugra ja Hannes Puu poolt. Suur osa kohaletulnutest mahtus suurde bussi, kus sõidu ajal eesootavaid objekte tutvustati. Poldrite ehitamisest  ja nendega seotud  naljakatest  juhtumitest rääkis  kohapeal väga köitvalt  Elva EPT endine ehitustööde juht   Enno Zimmer. Külastatud objektid olid vaatamist ja kuulamist väärt ning lisatud on Infopäeva flaier (koostas Hannes Puu), kust leiab palju huvitavaid fakte infopäeval kajastatud teemade ja külastatud objektide kohta. Infopäeva fotod on  Remo Tõnismäelt ning  osad neist asuvad meie kodulehel MUUD TEGEVUSED, GALERIID all.
2015 aastal möödub 20 aastat Eesti Maaparandaje Seltsi asutamisest. Seltsi juhatus õnnitleb juubeli puhul kõiki tänaseid ja endisi maaparandajaid ja loodab, et infopäev Rannus oli tujuküllane, inforohke ja meeldejääv. Juubeliüritust toetas ilus päikseline ilm.
Kokkuvõte infopäevasi Imbi Sildelt.

Dokument: 

EMSi üldkoosolek (11.06.2015)

11.juunil 2015 a. toimub Rannu Rahvamajas Tartumaal Eesti Maaparandajate Seltsi üldkoosolek. Lisatud kutse koos päevakorraga.

Dokument: 
ManusSuurus
ldkoosoleku KUTSE.pdf17.38 KB

EMSi 2015 aasta liikmemaksu tasumine

Hea Seltsi liige!
EMS-i liikmemaksu saab tasuda EMSi arveldusarvele SEB pangas a/a  EE171010002021361004.
Selgitusse palume kirjutada:  EMS 2015 liikmemaks ja tasuja nimi.
Täpsem info menüüst "Seltsi liikmele".

Dokument: 

Eest Maaparandajate Seltsi üldkoosolek, 11.06.2014.a Põltsamaal

11.juunil 2014.a toimus infopäeva raames EMSi üldkoosolek. Seltsi liikmetele oli saadeti teated üldkoosoleku toimumisest. Üldkoosoleku päevakorras oli EMSi juhatuse tegevusaruanne, EMSi revisjonikomisjoni aruanne, EMSi 2013.a majandusaasta aruande kinnitamine ja EMSi juhatuse valimine. Seltsi üldkoosolek kinnitas poolthäältega (erapooletuid ja vastuhääli ei olnud) EMSi juhatuse aruande, revisjonikomisjoni aruande ja EMSi 2013.a majandusaasta aruande. Üldkoosolek valis EMSi juhatusse järgnevaks kolmeks aastaks Tõnu Mugra, Theo Aasa, Jaanus Marrandi, Imbi Silde, Toomas Timmuski ja Peep Hollase. Üldkoosolek protokolliti. Üldkoosoleku juhatajaks valiti Enn Banner ja protokollijaks Imbi Silde.

Dokument: 

Maaparanduse infopäev Põltsamaal-ehitistega tutvumine11.06.2014

11.juunil 2014 Põltsamaal toimunud infopäeva raames toimus väljasõit tutvumaks  2013 aasta konkursi paremate maaparandusehitisega Adaveres  ja Umbusi jõele rajatud kalateedega Lustiveres. Ehitisi tutvustasid Eve Kõrts (Räsnaoja MPÜ ja Viruvere-Räsna MPÜ juhatuse liige) ning Tõnu Mugra ( EMS juhatuse esimees).
Fotodega saab tutvuda GALERIIS.

Dokument: 

Raamat "Maaparandus mõlemal pool Soome lahte" 11.06.2014

Eesti Maaparandajate Seltsi ja Salojituksen Perinneyhdistys poolt kirjastati raamat "Maaparandus mõlemal pool Soome lahte  - Maanparannus ja maatalouden vesirakennus molmmin puolin Suomen lahtea". Raamatus on talletatud maaparanduse ajalugu 19.sajandist kuni tänapäevani Eesti ja Soome tänaste ja endiste ajaloohuviliste maaparandajate poolt. Autorid: Pentti Kaitera (1905-1985), Juhani (Jussi) Saavalainen, Reino Halonen, Heikki Halonen, Heikki Aarrevaara, Juha Järvetä, Maija Paasonen-Kivekäs, Hannu Nokka, Koit Alekand, Anto Juske (1929-2013), Harri Kask, Aadu Püvi, Ürjo Sihver, Ülo Sults, Toomas Timmusk, Mati Tõnismäe, Aadu Uudmäe.
Raamatu koostamise töörühma kuulusid: Tõnu Mugra, Aadu Püvi, Ilmar Tupits, Ülo Sults, Pertti Vakkilainen, Seppo Rusila, Jussi Saavalainen ja Rauno Peltoma.
Kaanefotod: Esikaanel kraavihallid 1930ndatel. Foto Saaremaa muuseomi arhiivist. Tagakaanel G.Reindorff "Külatee Saaremaal" 1959 ja Sibeliuse "Finlandia", 1962.
Raamatu esitlus toimus 11. juunil 2014 Põltsamaa kultuurikeskuses toimunud EMSi infopäeval.

Dokument: 

Lehed