Uudised

EMSi üldkoosoleku KUTSE (7.juuni 2017)

Lp Eesti Maaparandajate Seltsi Liige
EMSi üldkoosolek toimub 7.juunil 2017 a. kell 12.00 Viljandimaal Vanaõue puhkekeskuses. Üldkoosolek toimub samal ajal toimuva infopäeva "Hoiame kokku" raames. Palume neil, kes ise ei saa üldkoosolekust osa võtta, anda volitus (allkirjastatud) üldkoosolekul hääletamiseks Seltsi liikmele, kes osaleb üldkoosolekul.
Üldkoosoleku kutse koos päevakavaga on lisatud.
Heade kohtumisteni!
EMSi juhatus
 

Dokument: 
ManusSuurus
ldkoosoleku KUTSE-7.06.2017.pdf213.23 KB

Seltsi 2017 a. liikmemaksu tasumine

Hea Seltsi liige!
Seltsi liikmemaksu saab tasuda EMS-i arveldusarvele SEB pangas a/a EE171010002021361004.
Selgitusse palume kirjutada: EMS liikmemaks 2017 ja tasuja nimi.
Täpsem info menüüst "Seltsi liikmele".

Dokument: 

Hüdrotehnikainseneri ja veevarustus- ning kanalisatsiooniinseneri kutsestandardipõhised täiendkoolitused 03.03-08.04.2017

Eesti Maaülikooli veemajanduse osakond korraldab 03.03 kuni 08.04.2017 hüdrotehnikainseneride ja veevarustus- ja kanalisatsiooniinseneride kutsestandardipõhised täienduskoolitused. Võimalik on valida kolme kursuse vahel:

 

Hüdrotehnikainseneride kutsestandardipõhine täienduskoolitus 4 EAP

Veevarustus- ja kanalisatsiooniinseneride kutsestandardipõhine täienduskoolitus 4 EAP

Veevarustus- ja kanalisatsiooniinseneride ning hüdrotehnikainseneride kutsestandardipõhine täienduskoolitus 6 EAP

 

Täpsema info leiate Eesti Maaülikooli veemajanduse osakonna kodulehelt või järgnevalt lingilt:

http://mi.emu.ee/struktuur/veemajanduse-osakond/taienduskoolitus/

 

 

Dokument: 

Infoleht "Metsamaaparandustööd"

SA Erametsakeskuse tellimisel on Eesti Maaparandajate Seltsi poolt koostatud infoleht "Metsamaaparandustööd". Autor Hannes Puu.
Lisatud Infoleht on abistavaks materjaliks maaomanikele, kelle metsamaal paiknevad maaparandussüsteemid või kelle liigniiske metsamaa vajab kuivendamist. Infoleht vastab küsimustele, miks on vajalik metsakuivendus, mis kasu saab maaomanik korras metsakuivendussüsteemidest ning mida teha, et kuivendussüsteemid toimiksid.

Dokument: 
ManusSuurus
Metsamaaparandustööd.pdf1.73 MB

Infopäev "Põlevkivi kaevandamise mõju veejuhtmetele" (2.06.2016 Ida-Virumaal)

Pilt: 
Sillamäe sadam

2.juunil 2016 a. toimus Ida-Virumaal Eesti Maaparandajate Seltsi traditsiooniline iga-aastane infopäev. Infopäeva raames toimus Seltsi üldkoosolek. Infopäeva esimene osa toimus Mäetaguse rahvamajas. Huvitava ettekande teemal "Põlevkivi kaevandamine aastani 2030" tegi AS Maves keskkonnaekspert Madis Metsur. Teise ettekane "ICID 2015 a. konverents Prantsusmaal" tegi ESTCID juhatuse esimees Eestis, Hannes Puu. Ettekande fookuses oli ülemaailmsed vee varude ja vee puudusega seotud probleemid. Mõlemad ettekanded on Seltsi kodulehel rubriigis TEGEVUSED, ettekannete all.
Peale ettekandeid toimus Seltsi üldkoosolek. Üldkoosolekut juhtis Seltsi juhatuse liige Theo Aasa. Juhatuse esimees Tõnu Mugra andis ülevaate Seltsi 2015 aasta tegevustest. Infopäevale tulnud said tutvuda Mäetaguse mõisakompleksiga ja jalutada kenas mõisapargis.
Infopäeva teine osa viis kohaletulnud Sillamäele, kus Sillamäe SEJ juhataja Ago Silde olid ette valmistanud väljasõidu  Sillamäe sadama  ja saneeritud Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla tutvustamiseks. Infopäeval osalejad said Ago Silde ja A.Soltekovi poolt juhitud väljasõidul näha  sadama rajatisi ning kuulata huvipakkuvat infot sadama, tema arengute ja tegevuste kohta. Külastatud objektid olid vaatamist ja kuulamist väärt ning saneeritud Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla kohta on rubriigis TEGEVUSED ettekannete alla teemat kajastav flaier.
Infopäeva kohta on rubriigis TEGEVUSED fotogalerii.
Kokkuvõtte infopäevast  tegi Seltsi juhatuse liige Imbi Silde. 

Dokument: 

EMSi üldkoosoleku KUTSE (2 juuni 2016)

Lp Eesti Maaparandajate Seltsi liikmed
EMSi üldkoosolek toimub 2.juunil 2016.a  kell 12.00 Ida-Virumaal Mäetaguse rahvamaja suures saalis. EMSi üldkoosolek toimub samal päeval toimuva infopäeva raames.

Dokument: 
ManusSuurus
ldkoosoleku KUTSE-2.06.2016.pdf43.15 KB

EMSi infopäev Ida-Virumaal Mäetagusel 2.juunil 2016

EMSi infopäev ja üldkoosolek toimuvad 2.juunil 2016 Ida Virumaal Mäetaguse rahvamaja suures saalis. Infopäeva algus on kell 10.00. Planeeritud on ettekanded, EMSi üldkoosolek, tutvumine Mäetaguse mõisakompleksiga ning Sillamäe sadamaga. Infopäevale saab regisreerida 20.maini 2016. Infopäevale registreerimine e-mailile: info@emps.ee
Tuletame Seltsi liikmetele meelde, et liikmemaksu saab tasuda ka SEB arveldusarvele EE171010002021361004. 
 
 
 

Dokument: 
ManusSuurus
Infopäeva KUTSE-2.06.2016.pdf45.54 KB

Baltimaade maaparandusspetsialistide konverents Pärnumaal Jõulumäel 20-22.05.2015 a.

Pilt: 

20-22.05.2015 toimus Pärnumaal Jõulumäel Baltimaade maaparandusspetsialistide konverents "Maaparandussüsteemide eesvoolud, hooldustööde korraldamine ja piiriülene koostöö".  Konverents korraldati koostöös Eesti Maaparandajate Seltsi, Põllumajandusameti ja Põllumajandusministeeriumiga. Konverentsil osales külalisi ja lektoreid Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Venemaalt, Valgevenest ja Gruusiast. Lisatud on konverentsi kava ja külastatud maaparandusobjektid. Konverentsi ettekanded lisatakse lähitulevikus Põllumajandusameti koduleheküljele. 

Dokument: 

Infopäev "Maaparandus Tartumaal ja MAK 2015-2020 toetused maaparanduses". (11.06.2015)

Pilt: 

11.juunil 2015 a. toimus Rannu Rahvamajas Tartumaal infopäev teemal "Maaparandus Tartumaal ja MAK 2015-2020 toetused maaparanduses". Infopäeva korraldasid  Eesti Maaparandajate Selts, Põllumajandusministeerium ja Põllumajandusamet.  Ülevaate EL toetustest maaparandussüsteemide hooldamiseks ja rekonstrueerimiseks aastatel 2015-2020 tegi Mati Tõnismäe. Eesvoolude korrastamisest Tartumaal rääkis Hannes Puu PMA Tartu keskusest. Võrtsjärve seisundist ja tervendamise võimalustest andis ülevaate Ain Järvalt Limnoloogiakeskusest. Infopäeva raames toimus EMSi üldkoosolek, mida juhtis Theo Aasa. EMSi juhatuse esimees Tõnu Mugra andis ülevaate 2014 aasta EMSi juhatuse tegemistest ja plaanidest. EMS juhatus valis tähelepanuväärse panuse eest maaparandusse ja Eesti Maaparandajate Seltsi töösse ja juhtimisse, Seltsi auliikmeks, Enn Banneri.
 Lõuna ajal ootas kõiki kohaletulnuid tummine  kalasupp ning maitsev kook kohviga. Peale kosutavat lõunat toimus  ringsõit Valguta-, Tamme- ja Sangla poldritel, mis oli organiseeritud Tõnu Mugra ja Hannes Puu poolt. Suur osa kohaletulnutest mahtus suurde bussi, kus sõidu ajal eesootavaid objekte tutvustati. Poldrite ehitamisest  ja nendega seotud  naljakatest  juhtumitest rääkis  kohapeal väga köitvalt  Elva EPT endine ehitustööde juht   Enno Zimmer. Külastatud objektid olid vaatamist ja kuulamist väärt ning lisatud on Infopäeva flaier (koostas Hannes Puu), kust leiab palju huvitavaid fakte infopäeval kajastatud teemade ja külastatud objektide kohta. Infopäeva fotod on  Remo Tõnismäelt ning  osad neist asuvad meie kodulehel MUUD TEGEVUSED, GALERIID all.
2015 aastal möödub 20 aastat Eesti Maaparandaje Seltsi asutamisest. Seltsi juhatus õnnitleb juubeli puhul kõiki tänaseid ja endisi maaparandajaid ja loodab, et infopäev Rannus oli tujuküllane, inforohke ja meeldejääv. Juubeliüritust toetas ilus päikseline ilm.
Kokkuvõte infopäevasi Imbi Sildelt.

Dokument: 

EMSi üldkoosolek (11.06.2015)

11.juunil 2015 a. toimub Rannu Rahvamajas Tartumaal Eesti Maaparandajate Seltsi üldkoosolek. Lisatud kutse koos päevakorraga.

Dokument: 
ManusSuurus
ldkoosoleku KUTSE.pdf17.38 KB

Lehed