EMSi 2014 aaasta liikmemaksu tasumine

Austatud Eesti Maaparandajate Seltsi liige.
2014 aasta EMSi liikmemaksu saab tasuda SEB arveldusarvele EE171010002021361004. Selgitusse palume kirjutada: EMS 2014 liikmemaks ja maksja nimi.
EMSi liikmemaks aastas:
1. Füüsuilisel isikul 10 eurot
2. Pensionäril 5 eurot
3. Juriidilisel isikul 50 eurot
Liikmemaksust on vabastatud EMSi auliikmed, õppeasutused  ja kuni 25 aastased õppurid.
 

Dokument: