Kohtumine Riigikogu maaelukomisjoniga (20.09.2011)

Pilt: 
Atla jõel

Eesti Maaparandajate Seltsi, Juuru maaparandusühistu ning Riigikogu maaelukomisjoni kohtumine toimus Rapla maakonnas Juuru maaparandusühistu maadel. Arutluse all olevad teemad olid: maaparandussüsteemide ja eesvoolude olukord, maaparandusühistute võimekus maaparandussüsteemide hoiutööde teostamisel, maaparandustoetuste vajalikkus ning erialase hariduse käekäik.

Dokument: