Kutse Põllumajandus- ja Toiduameti infopäevale 28.02.2024 kell 12.30 Sakus, Teaduse 2 suures saalis või veebis.

Veateade

Warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 2112 funktsioonis truncate_utf8() (rida 339 / /home/np8777/public_html/uus/includes/unicode.inc).

Hea maaomanik!
Kas Sinu maa peal asuvad rohkem kui 20 aastat tagasi rajatud kraavid?  Kui need kraavid on rajatud maaparanduse eesmärgil, siis 2025. aasta lõpuni saab neid alasid registrisse kanda lihtsustatud korras. Enamus
registrisse kandmata maaparandussüsteemidest asuvad erametsades ja nende kohta puudub ehitamise tehniline dokumentatsioon. Infot, kas Sinu maal on maaparandussüsteem või mitte, leiab Põllumajandus- ja Toiduameti PTA kaardirakendusest või Maa-ameti kaardirakendusest

Registrisse kantud maaparandussüsteemide omanikel on võimalus saada toetusi ja nõuandeid maaparandussüsteemi korrashoiuks.

Selleks, et kõik maaparandussüsteemid saaksid registrisse kantud, korraldab Põllumajandus- ja Toiduamet infopäeva 28. veebruaril. „Infopäeval tutvustatakse maaparandussüsteemide toimimise põhimõtteid, registrisse kandmise tingimusi, tähtaegu ja menetlust. Samuti vastatakse küsimustele ja antakse praktilisi näpunäiteid.
 
28.02.2024 infopäev algusega kell 12.30 toimub Põllumajandus- ja Toiduametis, aadressil Saku, Teaduse 2. Osaleda on võimalik ka veebis. Infopäeval osalemiseks tuleb registreeruda siin hiljemalt 26.02.2024. Link infopäeval osalemiseks saadetakse päev enne toimumist.
Olete oodatud!
Põllumajandus- ja Toiduamet
Täiendavat infot jagab Andres Uuk tel +372 5308 2586 või saatke e-kiri
Andres.Uuk@pta.agri.ee

Dokument: