Teade Eesti Maaparandajate Seltsi üldkoosoleku kohta

Veateade

Warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 2112 funktsioonis truncate_utf8() (rida 339 / /home/np8777/public_html/uus/includes/unicode.inc).

Eesti Maaparandajate Seltsi üldkoosolek, mille päevakorrapunktiks on majandusaasta (2020) aruande kinnitamine, toimub vastavalt Mittetulundusühingute seaduse paragrahvi 221 lõikele 1 e-meili teel ilma üldkoosolekut kokku kutsumata. Kõik koosoleku materjalid saadetakse Seltsi liikmetele e-maili teel.
Palume Seltsi liikmetel esitada oma seisukoht „Eesti Maaparandajate Seltsi 2020 aasta majandusaasta aruande“ kinnitamiseks, 20.juuniks 2021, e-posti aadressile info@emps.ee.
Lugupidamisega
Toomas Timmusk
EMS juhatuse esimees

Dokument: