Seltsi 2021 aasta liikmemaksude tasumine

Hea Seltsi liige!
Seltsi liikmemaksu saab tasuda EMS-i arveldusarvele SEB pangas a/a EE171010002021361004
Selgitusse palume kirjutada: EMS liikmemaks 2021 ja tasuja nimi.
Vastavalt 9.09.2020 Eesti Maaparandajate Seltsi üldkoosolekul vastu võetud otsusele on EMS-i liikmemaksu suurus aastas:

  • füüsilisel isikul - 20 eurot
  • pensionäril - 10 eurot
  • juriidilisel isikul - 100 eurot

EMS-i liikmemaksust on vabastatud:

  • kuni 25 aasta vanused õppurid;
  • auliikmed

Ilusat kevadet ja head tervist!
EMS juhatus

Dokument: