2021-2022 a. MAAPARANDUSE INVESTEERINGUTOETUSTEST

Pilt: 

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mis võimaldaks kinnitada Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 muudatusettepanekud, et lisada arengukavasse täiendavalt 258,5 miljonit eurot Euroopa Liidu rahastust ning muuta meetmete võtmise tingimusi üleminekuaastateks 2021 ja 2022.
Peamised arengukava muudatusettepanekud seisnesid täiendavate Euroopa Liidu vahendite jagamises arengukava meetmete vahel (kogusummas 258,5 miljonit eurot) ning meetmete rakendamise tingimuste muutmises üleminekuaastateks 2021 ja 2022. Kuna „Euroopa Liidu uue eelarveperioodi pikaajalise eelarve läbirääkimised venisid ja ka järgmise, 2023. aastal algava perioodi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformi läbirääkimised ei ole veel lõppenud, tuleb aastatel 2021 ja 2022 maaelu arengu toetusi anda veel praeguse perioodi maaelu arengukavade kaudu, kasutades selleks uue ühise põllumajanduspoliitika esimese kahe aasta vahendeid.
Uued vahendid on kavas suunata arengukava olemasolevatesse meetmetesse. Lisanduva 258,5 miljoni euro hulgas on kavas üleminekuaastateks eraldada täiendavalt 13,65 miljonit eurot ka meetme 4.3  (4.3.1 ja 4.3.2) rakendamiseks. Meetme 4.3.2. taotlustingimustes muudatusi planeeritud ei ole. Pikemalt saab Eesti maaelu arengukava 2014–2020 mudatuste kohta lugeda eelnõude infosüsteemist.
Eesti maaelu arengukava 2014–2020 kohta lugeda Maaeluministeeriumi kodulehelt ning üleminekuaastate toetustest Maablogis.

Uudise koostas. Hannes Puu

Dokument: